Kontakt

Prevádzkovateľ a kontakty

  • Obchodné meno: Iplatforma s.r.o.
  • Sídlo: Klokoč 28, 962 25
  • IČO: 47387874
  • DIČ: 2023849080
 • tel.: 0918/698 248 (orange)
 • tel.: 0910/930 792 (O2)
 • e-mail: kreoshop77@gmail.com

Okr. súd Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 24823/S

__________________________________________________________________

Kontrolný orgán

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69      
            048/415 18 71      
fax. č: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk